Så här arbetar jag

Olika tjänster

Jag kan erbjuda dig flera olika tjänster. Allt från en timmes rådgivning till att jag tar hand om hela din bokföring och gör bokslut och deklaration och räknar ut hur mycket du skall betala i skatt. Jag kan hjälpa dig att starta ett företag eller bara göra din vanliga deklaration. Läs mer om de olika tjänsterna under rubriken ”Priser”.

Hela landet

Kulturekonomin har sedan sommaren 2019 sitt kontor i Komstad på Österlen. Mina kunder laddar upp material digitalt på Kulturekonomins egen server, och får sedan hela bokslutet inklusive redovisningen i en zippad fil, i stället för som tidigare i en pärm med papper. Sedan många år gör vi ju deklaration, momsredovisning och årsredovisningar helt digitalt.

Är du verksam i södra Sverige kan vi ju lätt träffas i någon av de fina Skånestäderna. Det är ju trevligt att ha lärt känna varandra innan alla mejlväxlingar sätter igång, och vi kan också gå igenom ditt material och tala om att hitta bra rutiner. Jag har också gärna kontakt via Facetime eller Zoom. Just Zoom-möten är bra eftersom vi kan dela skärm och gå igenom material och digitala funktioner och rutiner.

Nyhetsbrev

Som kund hos Kulturekonomin får du nyhetsbrev med aktuell skatteinformation, påminnelser om datum och annan information. Nyhetsbreven kommer inte regelbundet, utan när det finns något aktuellt att kommunicera. Vid årsskifte och inför deklarationer kan de dugga tätt. Under pandemiåren blev det många nyhetsbrev med information om de olika stöd som fanns att söka, och hur man sökte dem.

Du hittar alla tidigare nyhetsbrev i Kundzonen. Har du inte lösenordet kvar så hör av dig.

GDPR

Läs här vad som gäller för GDPR och den information vi hanterar om våra kunder.

Dokumentation

När jag är klar med ditt bokslut och deklaration får du en skriftlig dokumentation hur jag arbetat med ditt material. Du får också förslag på hur du kan förbättra dina rutiner och kanske tips om vilket ytterligare underlag du behöver spara till följande år för få en bättre bild av din verksamhet.

Anstånd

Jag ansöker hos Skatteverket om så kallat byråanstånd åt mina kunder. Det innebär att jag lämnar deklarationer från 15 maj och fram till ungefär 16 juni. Men det innebär inte att jag ta hand om alla kunder under en månad, utan jag behöver ditt material i god tid. Det bästa är att du lämnar material regelbundet under året, helst varje månad.

Inga risker

Skattelagstiftningen är snårig och det finns självklart utrymme för olika bedömningar. Men jag utsätter aldrig vare sig dig eller mig själv för risker. Jag ser till att din deklaration är så tydlig att den håller för en granskning av Skatteverket. Har du själv gjort ett avdrag som inte skulle hålla vid en granskning tar jag bort det – naturligtvis i samråd med dig. Och självklart påminner jag dig om de avdrag du glömt att ta upp.

Om ett avdrag är svårbedömt gör man ett så kallat ”öppet yrkande” och överlåter till Skatteverket att avgöra frågan i samband med att de tittar på din deklaration. Då riskerar du aldrig skattetillägg.

Det är inte alls ovanligt att Skatteverket hör av sig med frågor, och då gäller det att ha hundraprocentig ordning på pappren och kunna ge riktiga och väl underbyggda svar. Utan hjälp när Skatteverket ställer frågor kan du trassla in dig rejält.

Garanti

Jag använder etablerade bokförings- deklarations- och bokslutsprogram som dubbelkollar alla siffror. Genom att uppgifterna exporteras digitalt från bokföringen vidare till deklaration och bokslut, och slutligen online direkt till Skatteverket, så är säkerheten väldigt hög. Jag har också ett omfattande backupsystem så inget material riskerar att komma bort.

I takt med att redovisningen digitaliseras byggs det in AI-funktioner i programmen. Det är en spännande utveckling. Men än så länge är ändå det granskande mänskliga ögat värt att använda.

Men skulle du, eller Skatteverket, eller jag själv, hitta något fel som beror på mig garanterar jag att utan ytterligare ersättning rätta det och ser till att riktiga uppgifter också kommer till Skatteverket.