Priser

Löpande räkning

1 – betala per arbetad timme

För arbete med bokföring, bokslut, deklaration, rådgivning, svar på Skatteverkets förfrågningar och liknande debiterar jag 670 kr/timme + moms. Har du enskild firma utan anställda och behöver hjälp med bokföring, bokslut och deklaration kan det ta allt från 3 till 20 timmar, beroende på materialets omfattning och i vilket skick/ordning du lämnar det till mig. Har du aktiebolag får du räkna med ytterligare minst 5-6 timmars arbete för arbete med årsredovisningen.

Paketpriser

Jag har också olika paketpriser som i de allra flesta fall blir billigare för dig. I priserna här nedanför ingår också all löpande rådgivning som hör till näringsverksamheten och din inkomst av tjänst, även bilagor om du sålt hus eller lägenhet. Det som inte ingår är mer omfattande arbete med att svara på eventuella förfrågningar från Skatteverket (oftast är det enklare frågor som går fort att svara på, men ibland kan Skatteverket göra en mer genomgripande granskning som kräver mer arbete, och då debiterar jag extra för det). Med omsättning menar jag intäkter exkl moms plus ev underskott. I kulturbranschen är det ju inte ovanligt att man något år har väldigt stora kostnader (dvs mycket att bokföra) men låga intäkter – vilket kan innebära mycket arbete även om själva intäkterna/omsättningen är låga.

2 – bokslut+deklaration (enskild firma, handelsbolag) UTGÅR

Jag erbjuder inte längre det här paketet för nya kunder, utan arbetar på timme när det handlar om rent bokslutsarbete.

Bokslut + deklaration, dvs du gör själv bokföringen, bevakar inbetald skatt m m och lämnar materialet till mig i samband med bokslut. Det här förutsätter att du verkligen kan bokföring. Att bokföra handlar inte bara om att mata in kvitton och fakturor, utan även att känna till vad som är avdragsgilla kostnader och inte. Du måste också kunna kontera rätt för handel med utlandet, framför allt vad som gäller när du handlar inom EU. Tyvärr är det ju inte så att ett bokföringsprogram gör bokföringen åt dig, lika lite som en bil kör sig själv.

Om du inte är momsregistrerad:
2.000 kr/år + 0.3% av omsättningen + moms.

Om du är momsregistrerad:
2.500 kr/år + 0.3% av omsättningen + moms.

3a – allt ingår (enskild firma, handelsbolag)

Bokföring + bokslut + deklaration. Jag tar hand om allt! Det här paketet förutsätter att du lämnar material till mig löpande under året och består av ett fast grundpris och ett pris som beror på din omsättning. Det fasta priset fakturerar jag i slutet av det aktuella bokföringsåret, och det rörliga i samband med deklarationen året efter. Det som inte ingår är arbete med löner, om du har anställda (se 3b nedan).

Om du inte är momsregistrerad:
3.000 kr/år + 1.2% av omsättningen + moms (priset gäller för bokföring fr o m beskattningsåret 2017).

Om du är momsregistrerad:
3.500 kr/år + 1.5% av omsättningen + moms (priset gäller för bokföring fr o m beskattningsåret 2017).

I de här priserna ingår löpande bokföring, sammanställning av telefon- och resekostnader m m, rådgivning, bevakning av inbetald preliminär skatt, preliminärdeklarationer och liknande och naturligtvis företagets och ägarens/ägarnas deklarationer. Du kan höra av dig till mig med frågor precis hur mycket du vill.

Om du har mycket pengar som bara går så att säga rakt igenom din firma så reducerar jag omsättningen innan jag räknar ut mitt arvode. Det kan vara ett större statlig bidrag, eller stora provisionsutgifter, som gör att du har en väldigt stor omsättning men ändå inte så omfattande material.

Du skickar allt underlag för bokföringen till mig varje månad, eller med något större intervall om det inte hänt så mycket i din verksamhet (jag vill i alla fall ha material minst en gång i kvartalet). Efter varje tillfälle får du en resultat- och balansräkning som pdf-fil, och kommentarer vad som kan förbättras eller förenklas, eller om något underlag saknas. Minst varje kvartal gör jag en avstämning mot inbetald skatt och om det behövs så gör jag en ny preliminärdeklaration för att du skall hamna på rätt nivå vad gäller den preliminära skatten. Jag håller också koll på hur du ligger till med momsen, om verksamheten går bra är det lätt att dra på sig en momsskuld som man kanske inte alltid tänker på (gäller ju bara dig som bedriver momspliktig verksamhet).

Med det här paketet får du en riktigt bra kvalitet på din redovisning och vi hinner fånga upp eventuella problem så snart de uppstår (och inte i samband med bokslut och deklaration).

3b – du som har anställda

För dig som också har anställda. Arbetsgivarregistrering, lönespecifikationer, underlag för arbetsgivardeklarationer, kontrolluppgifter.

500 kr/anställd + 2% på lön (beräknad på lön före skatt, exkl arbetsgivaravgifter) + moms, per år.

3c – allt ingår (aktiebolag)

Den löpande redovisningen för ett aktiebolag kräver oftast mer tid, och bokslutsarbetet samt årsredovisning är mer omfattande än för enskild firma/handelsbolag. Dessutom betalas nästan alltid lön ut, alternativt utdelning. Därför är grundpriset högre. I övrigt gäller samma villkor som 3a ovan, förutom att det ingår arbete med lönehantering upp till en anställd.

Samma pris oavsett moms eller inte:
8.000 kr/år + 1.5% av omsättningen + moms.

Har du ett ab med väldigt liten verksamhet kan det bli billigare för dig att välja timdebitering.

Jag kan också hjälpa dig med dina kundfakturor. Då mejlar du underlag till mig, så skriver jag fakturorna och postar/mejlar dem till dina kunder. Det blir en mindre extra kostnad för den tjänsten (vi gör upp om det beroende på omfattningen).

4a – startpaket (enskild firma, handelsbolag)

Jag hjälper dig gärna att starta firma eller bolag och

• gör anmälan hos Skatteverket
• tar hand om ev registrering hos Bolagsverket
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för firman
• tar fram fakturamallar åt just din firma
• ger dig mallar för körjournal och ökade levnadskostnader
• förser dig med en liten checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Jag gör i ordning alla papper åt dig, och hjälper dig även med bankkontakter. Du måste ändå själv ha de direkta kontakterna med din bank, som en följd av lagen mot penningtvätt.

1.200 kr + moms (exkl ev registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv – det är ingen avgift om du bara registrerar dig för F-skatt).
Om du sedan väljer något av paketpriserna 2-3 så får du rabatt på startpaketet.

4b – startpaket (aktiebolag)

Det är en hel del arbete att starta ett aktiebolag jämfört med enskild firma, även om man kan göra mycket online.

• jag hjälper dig att skriva en stiftelseurkund, bolagsordning och att registrera bolaget hos Bolagsverket
• gör i ordning underlag för registrering hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivare
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för bolaget
• tar fram fakturamallar åt just ditt bolag
• ger dig reseräkningar för traktamente, utlägg och körning med egen bil (i ett ab är du själv anställd och måste skriva reseräkningar)
• förser dig med en checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Du får räkna med en hel del eget arbete när det gäller att starta ett aktiebolag. Du måste själv ordna med t ex bankintyg och göra ett personligt besök på banken.

2.400 kr + moms – exkl registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv (f n 1.900 kr).


Kostnaden för bokföring och bokslut är en avdragsgill kostnad i din näringsverksamhet, medan arbetet med själva deklarationen inte är avdragsgill. För dig som har företag upptar själva deklarationen en väldigt liten del av arbetstiden. Jag brukar uppskatta den kostnaden till 250-500 kr, och den delen är då inte avdragsgill. Inte heller kostnaden för att starta en verksamhet avdragsgill, varken avgifter till Bolagsverket eller mitt arbete.