Priser (2020)

Alla priser exkl 25% moms

 

1 – Betala per arbetad timme

För arbete med bokföring, bokslut, deklaration, rådgivning, svar på Skatteverkets förfrågningar och liknande debiterar jag

710 kr/timme samt

bokslutskostnad 1.500 kr (är din omsättning* mindre än 50.000 kr slipper du bokslutskostnaden).

Har du enskild firma kan det ta allt från 3 till kanske 20 timmar, beroende på materialets omfattning och i vilket skick/ordning du lämnar det till mig. Handelsbolag tar ytterligare 1-2 timmar och har du aktiebolag får du räkna med minst 5-6 timmars arbete för arbete med årsredovisningen.

Paketpriser

Jag har också olika paketpriser som i de allra flesta fall blir billigare för dig. I priserna här nedanför ingår förutom löpande bokföring och alla deklarationer som hör till näringsverksamheten obegränsad rådgivning, på mejl eller telefon. Även bilagor om du sålt hus, lägenhet eller värdepapper ingår. För dig som betalar bokslutskostnaden ingår också arbete med att svara på eventuella frågor från Skatteverket och omprövning, om det skulle behövas (gäller inte om du själv gör din bokföring).

*Med omsättning menar jag här intäkter exkl moms plus ev underskott. I kulturbranschen är det ju inte ovanligt att man något år har väldigt stora kostnader (dvs mycket att bokföra) men låga intäkter – vilket kan innebära mycket arbete även om själva intäkterna/omsättningen är låga.

2a – Allt ingår (enskild firma, handelsbolag, omsättning högst 1 mkr/år)

Bokföring + bokslut + deklaration. Jag tar hand om allt! Det här paketet förutsätter att du lämnar material till mig löpande under året och består av en fast startkostnad, en rörlig kostnad som räknas på din omsättning*, och en bokslutskostnad. Det är ett tak på den rörliga kostnaden, och du slipper bokslutskostnaden om du har låg omsättning (se här nedanför).

Den fasta kostnaden fakturerar jag i slutet av det aktuella bokföringsåret, och den rörliga och bokslutskostnaden i samband med deklarationen året efter. Det som inte ingår är arbete med löner, om du har anställda (se 2b nedan).

De här priserna gäller fr o m beskattningsåret 2019:

1. Startkostnad Enskild firma: 3.500 kr för momspliktig verksamhet, 3.000 kr för dig som inte är momsregistrerad, Handelsbolag: 5.000 kr, plus

2. Bokföringskostnad 1,5% av omsättningen*, tak för omsättning* 500.000 kr (bokföringskostnaden kan alltså aldrig bli högre än 7.500 kr), plus

3. Bokslutskostnad 1.500 kr (om du har en omsättning* understigande 50.000 kr slipper du den).

Högsta kostnad (för dig som är momspliktig) är alltså 12.500 kr.

I de här priserna ingår löpande bokföring, sammanställning av telefon- och resekostnader m m, rådgivning, bevakning av inbetald preliminär skatt, preliminärdeklarationer och liknande och naturligtvis företagets och ägarens/ägarnas deklarationer. Du kan höra av dig till mig med frågor precis hur mycket du vill.

Om du har mycket pengar som bara går så att säga rakt igenom din firma så reducerar jag omsättningen innan jag räknar ut bokföringskostnaden. Det kan vara ett större statlig bidrag, eller stora provisionskostnader, som gör att du har en väldigt stor omsättning men ändå inte så omfattande material.

Du skickar allt underlag för bokföringen till mig varje månad, eller med något större intervall om det inte hänt så mycket i din verksamhet (jag vill i alla fall ha material minst en gång i kvartalet). Efter varje tillfälle får du en resultat- och balansrapport som pdf-fil, och kommentarer vad som kan förbättras eller förenklas, eller om något underlag saknas. Minst varje kvartal gör jag en avstämning mot inbetald skatt och om det behövs så gör jag en ny preliminärdeklaration för att du skall hamna på rätt nivå vad gäller den preliminära skatten. Jag håller också koll på hur du ligger till med momsen, om verksamheten går bra är det lätt att dra på sig en momsskuld som man kanske inte alltid tänker på.

Med det här paketet får du en riktigt bra kvalitet på din redovisning och vi hinner fånga upp eventuella problem så snart de uppstår (och inte året efter, i samband med bokslut och deklaration).

2b – Du som har anställda

För dig som också har anställda. Arbetsgivarregistrering, lönespecifikationer, underlag för arbetsgivardeklarationer, kontrolluppgifter.

500 kr/anställd inkl en lönespecifikation/arbetsgivardeklaration 

• 100 kr/för varje extra lönespecifikation/arbetsgivardeklaration

2c – Allt ingår (aktiebolag, omsättning högst 1 mkr/år)

Lönehantering upp till en anställd ingår, oavsett antal utbetalningar.

Samma pris oavsett moms eller inte:

1. Startkostnad 8.000 kr, plus

2. Bokföringskostnad 2% av omsättningen*, tak för omsättning* 500.000 kr (bokföringskostnaden kan alltså aldrig bli högre än 10.000 kr).

Högsta kostnad är alltså 18.000 kr.

Jag kan också hjälpa dig med dina kundfakturor. Då mejlar du underlag till mig, så skriver jag fakturorna och postar/mejlar dem till dina kunder. Det blir en mindre extra kostnad för den tjänsten (vi gör upp om det beroende på omfattningen).

3 – Föreningar, organisationer, samt företag med omsättning över 1 mkr

Debiteras per timme alternativt fast pris enligt överenskommelse. Jag kan ta hand om hela administrationen inkl betalningar, löner m m.

4a – Startpaket (enskild firma, handelsbolag)

Jag hjälper dig gärna att starta firma eller bolag och

• gör anmälan hos Skatteverket
• tar hand om ev registrering hos Bolagsverket
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för firman
• tar fram fakturamallar åt just din firma
• ger dig mallar för körjournal och ökade levnadskostnader
• förser dig med en liten checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Jag gör i ordning alla papper åt dig, och hjälper dig även med bankkontakter. Du måste ändå själv ha de direkta kontakterna med din bank, som en följd av lagen mot penningtvätt.

1.200 kr (exkl ev registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv – det är ingen avgift om du bara registrerar dig för F-skatt).
Om du sedan väljer något av paketpriserna 2-3 så får du rabatt på startpaketet.

4b – Startpaket (aktiebolag)

Det är en hel del arbete att starta ett aktiebolag jämfört med enskild firma, även om man kan göra mycket online.

• jag hjälper dig att skriva en stiftelseurkund, bolagsordning och att registrera bolaget hos Bolagsverket
• gör i ordning underlag för registrering hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivare
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för bolaget
• tar fram fakturamallar åt just ditt bolag
• ger dig reseräkningar för traktamente, utlägg och körning med egen bil (i ett ab är du själv anställd och måste skriva reseräkningar)
• förser dig med en checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Du får räkna med en hel del eget arbete när det gäller att starta ett aktiebolag. Du måste själv ordna med t ex bankintyg och göra ett personligt besök på banken.

2.400 kr – exkl registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv (f n 1.900 kr).


Kostnaden för bokföring och bokslut är en avdragsgill kostnad i din näringsverksamhet, medan arbetet med själva deklarationen inte är avdragsgill. För dig som har företag upptar själva deklarationen en väldigt liten del av arbetstiden. Jag brukar uppskatta den kostnaden till 250-500 kr, och den delen är då inte avdragsgill. Inte heller kostnaden för att starta en verksamhet är avdragsgill, varken avgifter till Bolagsverket eller mitt arbete.