Priser

Priserna här nedanför gäller från 2024.
Alla priser förutom själva bokföringskostnaden kopplas från och med 2024 till prisbasbeloppet, med avrundning.

Alla priser exkl 25% moms

För arbete med bokföring, bokslut/årsredovisning och deklarationer arbetar jag med paketpriser (se nedan). Gäller det avgränsat arbete med enbart rådgivning, omprövningar, råd kring bokslutsarbete och annan konsultation debiterar jag timpris: • 845 kr/timme.

Paketpriser

I priserna här nedanför ingår förutom löpande bokföring och alla deklarationer som hör till näringsverksamheten obegränsad rådgivning, på mejl eller telefon. Även bilagor om du sålt hus, lägenhet eller värdepapper ingår. För dig som betalar bokslutskostnaden ingår också arbete med att svara på eventuella frågor från Skatteverket och omprövning, om det skulle behövas. Däremot ingår inte extra hjälp med ansökningar, ex omsättningsstöd (se 5 nedan).

*Med omsättning menar jag här intäkter exkl moms plus ev underskott. I kulturbranschen är det ju inte ovanligt att man något år har väldigt stora kostnader (dvs mycket att bokföra) men låga intäkter – vilket kan innebära mycket arbete även om själva intäkterna/omsättningen är låga.

1a – Enskild firma, omsättning högst 1 mkr/år)

Bokföring + bokslut + deklaration. Jag tar hand om allt! Det här paketet består av en fast startkostnad, en rörlig kostnad som räknas på din omsättning*, och en bokslutskostnad. Det är ett tak på den rörliga kostnaden, och du slipper bokslutskostnaden om du har låg omsättning (se här nedanför).

Den fasta kostnaden fakturerar jag i slutet av det aktuella bokföringsåret, och den rörliga och bokslutskostnaden i samband med deklarationen året efter. Det som inte ingår är arbete med löner, om du har anställda (se 1c nedan).

1. Startkostnad 4.100 kr (3.550 kr om du inte är momspliktig), plus

2. Bokföringskostnad 2% av omsättningen*, tak för omsättning* 750.000 kr, (bokföringskostnaden kan alltså aldrig bli högre än 15.000 kr), plus

3. Bokslutskostnad 1.650 kr (om du har en omsättning* understigande 55.000 kr slipper du den).

Högsta kostnad är alltså 20.750 kr. Moms tillkommer.

I de här priserna ingår löpande bokföring, sammanställning av telefon- och resekostnader m m, rådgivning, bevakning av inbetald preliminär skatt, preliminärdeklarationer och liknande och naturligtvis din egen inkomstdeklaration. Du kan höra av dig till mig med frågor precis hur mycket du vill. För extra hjälp med ansökningar eller underlag för olika stöd och bidrag debiterar jag oftast extra arvode (se 5 nedan).

Om du har mycket pengar som bara går så att säga rakt igenom din firma så reducerar jag omsättningen innan jag räknar ut bokföringskostnaden. Det kan vara ett större statlig bidrag eller stora provisionskostnader, som gör att du har en väldigt stor omsättning men ändå inte så omfattande material.

Du lägger upp material löpande på Kulturekonomins server och meddelar mig när materialet är komplett för en period (jag vill i alla fall ha komplett material minst en gång i kvartalet). Efter varje bokföringstillfälle får du en resultat- och balansrapport som pdf-fil, och kommentarer vad som kan förbättras eller förenklas, eller om något underlag saknas. Jag gör också en avstämning mot inbetald skatt och om det behövs så gör jag en ny preliminärdeklaration för att du skall hamna på rätt nivå vad gäller den preliminära skatten. Jag håller också koll på hur du ligger till med momsen (om verksamheten går bra är det lätt att dra på sig en momsskuld).

Med det här paketet får du en riktigt bra kvalitet på din redovisning och vi hinner fånga upp eventuella problem så snart de uppstår (och inte året efter, i samband med bokslut och deklaration).

1b – Handelsbolag, omsättning högst 1 mkr/år)

Bokföring + bokslut + deklaration. Jag tar hand om allt! Det här paketet består av en fast startkostnad, en rörlig kostnad som räknas på din omsättning*, och en bokslutskostnad. Det är ett tak på den rörliga kostnaden, och du slipper bokslutskostnaden om du har låg omsättning (se här nedanför).

Den fasta kostnaden fakturerar jag i slutet av det aktuella bokföringsåret, och den rörliga och bokslutskostnaden i samband med deklarationen året efter. Det som inte ingår är arbete med löner, om du har anställda (se 1c nedan).

1. Startkostnad*  5.750 kr, plus

2. Bokföringskostnad 2% av omsättningen*, tak för omsättning* 750.000 kr, (bokföringskostnaden kan alltså aldrig bli högre än 15.000 kr), plus

3. Bokslutskostnad 1.650 kr (om du har en omsättning* understigande 55.000 kr slipper du den).

Högsta kostnad är alltså 22.400 kr. Moms tillkommer.

I de här priserna ingår löpande bokföring, sammanställning av telefon- och resekostnader m m, rådgivning, bevakning av inbetald preliminär skatt, preliminärdeklarationer och liknande och naturligtvis företagets och ägarens/ägarnas deklarationer. Du kan höra av dig till mig med frågor precis hur mycket du vill. För extra hjälp med ansökningar eller underlag för olika stöd och bidrag debiterar jag oftast extra arvode (se 5 nedan).

Om du har mycket pengar som bara går så att säga rakt igenom din firma så reducerar jag omsättningen innan jag räknar ut bokföringskostnaden. Det kan vara ett större statlig bidrag eller stora provisionskostnader, som gör att du har en väldigt stor omsättning men ändå inte så omfattande material.

Du lägger upp material löpande på Kulturekonomins server och meddelar mig när materialet är komplett för en period (jag vill i alla fall ha komplett material minst en gång i kvartalet). Efter varje bokföringstillfälle får du en resultat- och balansrapport som pdf-fil, och kommentarer vad som kan förbättras eller förenklas, eller om något underlag saknas. Jag gör också en avstämning mot inbetald skatt och om det behövs så gör jag en ny preliminärdeklaration för att du skall hamna på rätt nivå vad gäller den preliminära skatten. Jag håller också koll på hur du ligger till med momsen (om verksamheten går bra är det lätt att dra på sig en momsskuld).

Med det här paketet får du en riktigt bra kvalitet på din redovisning och vi hinner fånga upp eventuella problem så snart de uppstår (och inte året efter, i samband med bokslut och deklaration).

1c – Du som har anställda

För dig som också har anställda. Arbetsgivarregistrering, lönespecifikationer, arbetsgivardeklarationer.

550 kr/anställd inkl en lönespecifikation/arbetsgivardeklaration 

110 kr för varje extra lönespecifikation/arbetsgivardeklaration

Moms tillkommer.

2 – Aktiebolag, omsättning högst 1 mkr/år)

Lönehantering upp till en anställd ingår, oavsett antal utbetalningar. För ytterligare anställda se 1c ovan.

1. Startkostnad  8.450 kr, plus

2. Bokföringskostnad 2% av omsättningen*, tak för omsättning* 750.000 kr, (bokföringskostnaden kan alltså aldrig bli högre än 15.000 kr), plus

3. Bokslutskostnad 1.650 kr (om du har en omsättning* understigande 55.000 kr slipper du den).

Högsta kostnad är alltså 25.100 kr. Moms tillkommer

Jag kan också hjälpa dig med dina kundfakturor. Då mejlar du underlag till mig, så skriver jag fakturorna och postar/mejlar dem till dina kunder. Det blir en mindre extra kostnad för den tjänsten (vi gör upp om det beroende på omfattningen).

3 – Föreningar, organisationer, samt företag med omsättning över 1 mkr

Debiteras per timme alternativt fast pris enligt överenskommelse. Jag kan ta hand om hela administrationen inkl betalningar, löner m m.

4a – Startpaket (enskild firma, handelsbolag)

Jag hjälper dig gärna att starta firma eller bolag och

• gör anmälan hos Skatteverket
• tar hand om ev registrering hos Bolagsverket
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för firman
• tar fram fakturamallar åt just din firma
• ger dig mallar för körjournal och ökade levnadskostnader
• förser dig med en liten checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Jag gör i ordning alla papper åt dig, och hjälper dig även med bankkontakter. Du måste ändå själv ha de direkta kontakterna med din bank, som en följd av lagen mot penningtvätt.

1.300 kr (exkl ev registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv – det är ingen avgift om du bara registrerar dig för F-skatt).
Om du sedan väljer något av paketpriserna 2-3 så får du rabatt på startpaketet.

4b – Startpaket (aktiebolag)

Det är en hel del arbete att starta ett aktiebolag jämfört med enskild firma, även om man kan göra mycket online.

• jag hjälper dig att skriva en stiftelseurkund, bolagsordning och att registrera bolaget hos Bolagsverket
• gör i ordning underlag för registrering hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivare
• visar hur du registrerar verklig huvudman för bolaget
• gör en aktiebok för bolaget
• hjälper dig att öppna Plusgirokonto eller bankkonto för bolaget och ger dig budget och verksamhetsplan som banken nästan alltid efterfrågar
• tar fram fakturamallar åt just ditt bolag
• ger dig reseräkningar för traktamente, utlägg och körning med egen bil (i ett ab är du själv anställd och måste skriva reseräkningar)
• förser dig med en checklista och råd för verksamheten
• är tillgänglig för frågor och rådgivning så att allt blir rätt från början

Du får räkna med en hel del eget arbete när det gäller att starta ett aktiebolag. Du måste själv ordna med t ex bankintyg och göra ett personligt besök på banken.

2.600 kr – exkl registreringsavgift till Bolagsverket som du betalar själv (f n 1.900 kr, ibland tar din bank också ut en avgift för att skriva ett bankintyg, runt 2.500 kr).

5 – Hjälp med att söka projektstöd, andra ansökningar, underlag till Försäkringskassan eller arbetslöshetsersättning och liknande

Du som är kund hos Kulturekonomin och har skickat in material i tid så att vi har hunnit att bokföra aktuella perioder, får utan kostnad extra rapporter ur bokföringen för de olika perioderna. Men om du behöver hjälp med sammanställningar vad gäller avvikelser, och behöver råd om hur du svarar på eventuella frågor från handläggare, debiterar jag gällande timpris (f n 845 kr/tim+moms). Samma gäller för sammanställningar och/eller intyg vad gäller ansökningar till Försäkringskassa eller arbetslöshetskassa.


Kostnaden för bokföring och bokslut är en avdragsgill kostnad i din näringsverksamhet, medan arbetet med själva deklarationen inte är avdragsgill. För dig som har företag upptar själva deklarationen en väldigt liten del av arbetstiden. Jag brukar uppskatta den kostnaden till 250-500 kr, och den delen är då inte avdragsgill. Inte heller kostnaden för att starta en verksamhet är avdragsgill, varken avgifter till Bolagsverket eller mitt arbete.