Mallar, blanketter2024

Ökade levnadskostnader 2024

Körjournal 2024

Specifikation för resor m m

2023

Ökade levnadskostnader 2023

Körjournal 2023

Specifikation för resor m m

2022

Ökade levnadskostnader 2022 – nya belopp från 2023, se ovan

Körjournal 2022 – nya belopp från 2023, se ovan

Specifikation för resor m m