GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Som kund till Kulturekonomin i Sverige AB behandlas dina personuppgifter på olika sätt. Här följer kortfattad information hur de behandlas, och dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Kulturekonomin i Sverige AB, orgnr 559021-1958
Komstads byväg 18
272 96 Gärsnäs
07677 00 342
kontakt@kulturekonomin.se

Syftet med personuppgifterna
Behandlingen av uppgifter utgår från det kundförhållande som uppstår i och med att du anlitar Kulturekonomins tjänster. Vi samlar dina uppgifter i rollen av kund till Kulturekonomin, för att kunna administrera själva kundförhållandet. Det handlar både om att kunna informera dig om arbetsprocessen, om skattenyheter och annan information, och att kunna uppfylla vårt åtagande mot dig (t ex att kunna leverera en faktura som är giltig som underlag i din bokföring).

Överföring av uppgifter
Dina kunduppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter enligt vad som föreskrivs i lag, exempelvis vid revision, och i samband med ansökan om anstånd för att lämna inkomstdeklaration och liknande. Uppgifterna delas i övrigt aldrig med någon annan, om du inte själv begär det.

Lagring av uppgifter
Uppgifterna sparas så länge kundförhållandet pågår och lagstiftning kräver, eller om vi kommer överens om annat. Vid avslutad kundrelation sparas tidigare fakturor till dig normalt i högst sju år (bokföringslagens krav), medan uppgifter i kundregister raderas efter två år.

Dina rättigheter
 Du kan när som helst begära att dina uppgifter i kundregister raderas.
 Du kan när som helst (men högst en gång/år) begära ett utdrag över de personuppgifter som vi behandlar, och information om hur vi behandlar dem.
 Du kan när som helst begära att felaktiga uppgifter rättas.

Kommentar
Ovanstående handlar alltså om personuppgifter om dig som kund. Behandling och lagring av personuppgifter som du sedan lämnar till Kulturekonomin för att bearbetas i bokföring och deklarationer regleras i särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.