Så här arbetar jag

Olika tjänster

Jag kan erbjuda dig flera olika tjänster. Allt från en timmes rådgivning till att jag tar hand om hela din bokföring och gör bokslut och deklaration och räknar ut hur mycket du skall betala i skatt. Jag kan hjälpa dig att starta ett företag eller bara göra din vanliga deklaration. Läs mer om de olika tjänsterna under rubriken ”Priser”.

Hela landet

Jag håller sedan sommaren 2019 till i Komstad på Österlen, men har också ett arbetsrum i centrala Malmö. Du kan lämna upp material dit, posta eller ladda upp på Kulturekonomins server. Gradvis går vi nu över till att arbeta helt eller delvis digitalt.

Är du verksam i södra Sverige kan vi träffas på Malmökontoret. Det är ju trevligt att ha lärt känna varandra innan alla mejlväxlingar sätter igång, och vi kan också gå igenom ditt material och tala om att hitta bra rutiner. Jag har också gärna kontakt via Skype.

Dokumentation

När jag är klar med ditt bokslut och deklaration får du en skriftlig dokumentation hur jag arbetat med ditt material. Du får också förslag på hur du kan förbättra dina rutiner och kanske tips om vilket ytterligare underlag du behöver spara till följande år för få en bättre bild av din verksamhet.

Anstånd

Jag ansöker hos Skatteverket om så kallat byråanstånd åt mina kunder. Det innebär att jag lämnar deklarationer från 15 maj och fram till ungefär 16 juni. Men det innebär inte att jag ta hand om alla kunder under en månad, utan jag behöver ditt material i god tid. Det bästa är att du lämnar material regelbundet under året, helst varje månad.

Inga risker

Skattelagstiftningen är snårig och det finns självklart utrymme för olika bedömningar. Men jag utsätter aldrig vare sig dig eller mig själv för risker. Jag ser till att din deklaration är så tydlig att den håller för en granskning av Skatteverket. Har du själv gjort ett avdrag som inte skulle hålla vid en granskning tar jag bort det – naturligtvis i samråd med dig. Och självklart påminner jag dig om de avdrag du glömt att ta upp.

Om ett avdrag är svårbedömt gör man ett så kallat ”öppet yrkande” och överlåter till Skatteverket att avgöra frågan i samband med att de tittar på din deklaration. Då riskerar du aldrig skattetillägg.

Det är inte alls ovanligt att Skatteverket hör av sig med frågor, och då gäller det att ha hundraprocentig ordning på pappren och kunna ge riktiga och väl underbyggda svar. Utan hjälp när Skatteverket ställer frågor kan du trassla in dig rejält.

Garanti

Jag använder etablerade bokförings- deklarations- och bokslutsprogram som dubbelkollar alla siffror. Genom att uppgifterna exporteras digitalt från bokföringen vidare till deklaration och bokslut, och slutligen online direkt till Skatteverket, så är säkerheten väldigt hög. Jag har också ett omfattande backupsystem så inget material riskerar att komma bort.

Men skulle du, eller Skatteverket, eller jag själv, hitta något fel som beror på mig garanterar jag att utan ytterligare ersättning rätta det och ser till att riktiga uppgifter också kommer till Skatteverket.