Har du råd…

  • att missa avdrag för dina kostnader?
  • att inte hålla reda på aktuella belopp för bilavdrag, traktamente, dubbel bosättning och liknande?
  • att chansa med vad som är avdragsgilla kostnader – och vid en granskning riskera skattetillägg (40% extra på den skatt du undanhållit)?
  • att missa möjligheten att minska din skatt och öka din likviditet med hjälp av periodiseringsfonder, expansionsmedel och upphovsmannakonto?
  • att gå miste om avdragsrätt för ROT och/eller ränteavdrag därför att du inte undersökt möjligheten att fördela de avdragen med din sambo/make?
  • att inte hålla reda på gränserna för olika skattenivåer, och taken för pensiongrundande inkomst och sjukpenning?
  • att missa avdrag för dina egenavgifter genom att något år hamna under gränsen för att få det avdraget och ett annat år slå i taket (vi reglerar det med periodiseringsfonder bl a)?
  • att av misstag inte debitera moms när du kanske utan att vara medveten om det bedriver en momspliktig verksamhet – eller att lägga på moms när du inte får göra det – och riskera att få betala in moms retroaktivt?
  • att inte låta mig få ställa de besvärliga frågorna till dig – så att du kan motivera dina avdrag – innan Skatteverket gör det?
  • att ge ofullständiga svar när Skatteverket ställer sina besvärliga frågor?

Ja, har du råd att inte göra rätt? Om du inte verkligen KAN bokföring skall du inte ge dig på det. Det handlar inte bara om att mata in siffror, utan att veta varför och hur du gör det.